September 25 2021 07:31:28
Nawigacja
· Strona g?ówna
· Artyku?y
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· HISTORIA SZKO?Y
· Kontakt
· Galeria zdj??
· Szukaj
Rekrutacja 2010/2011
· Terminy rekrutacji
· Zasady
· Podanie do LO
· Podanie do LOD
· Planowany nabór
Dokumenty szkolne
· Statut szko?y i WSO
· Regulamin ZF?S
PSO
· J?zyk polski
· J?zyk angielski
· J?zyk niemiecki
· J?zyk rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Podr?czniki
· Klasa 1a
· Klasa 1b
· Klasa 1c
· Klasa 1d
· Klasa 1e
Kadra pedagogiczna
· Kadra
Absolwenci
· Podanie o duplikat ?wiadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ?SZZ
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 0
· Najnowszy użytkownik:
Ostatnie artykuły
· Dzie? Babci i Dziadka!
· Karnawa?, zapusty, o...
· Bo?e narodzenia w ró...
Przyjazne strony
UKS Jantar LO

Biblioteka Publiczna w Go?dapi

M?oda Go?dap info

Gimnazjum Go?dap

ZSZ w Go?dapi

News
AKTUALNA LISTA PODR?CZNIKÓW 2010/2011
NewsyPodajemy do publicznej wiadomo?ci zaktualizowane wykazy podr?czników na rok szkolny 2010/2011.


AKTUALLIZACJA 6.07.2010r. 9:45
Do poprzedniej wersji wkrad? si? drobny b??d w klasach trzecich, poni?ej poprawione pliki.Profil E
Profil D
Profil C
Profil B
Profil A· dnia July 05 2010 18:23:29 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 573 czytań · Drukuj
Zako?czenie Roku Szkolnego 09/10
Aktualno?ciWszystko si? kiedy? ko?czy, rok szkolny na szcz??cie te?.
W ubieg?y pi?tek zako?czenie dziesi?ciu miesi?cy nauki ?wi?towali go?dapscy liceali?ci.

Dzi?ki uprzejmo?ci p. Ryszarda Wrzoska mo?emy pod poni?szym linkiem obejrze? galeri? z tego wydarzenia.

Zako?czenie Roku Szkolnego 09/10
· dnia June 30 2010 17:59:34
0 komentarzy · 366 czytań · Drukuj
Pokaz Mody - Lato 2010
W miniony czwartek, 25. czerwca 2010 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Go?dapi odby? si? pokaz mody letniej z udzia?em mi?dzy innymi naszych licealistów (i licealistek).
Fotogaleri? z tego wydarzenia obejrze? mo?na pod poni?szym linkiem:

Pokaz Mody - Lato 2010


Foto: p. Ryszard Wrzosek
· dnia June 30 2010 17:43:06
0 komentarzy · 412 czytań · Drukuj
Dni Sportu Szkolnego w LO
SportTak jak zapowiadali?my ju? wcze?niej na stronie, w naszym LO odby?y si? Dni Sportu Szkolnego.

Nagrod? dla najbardziej usportowionej klasy otrzyma?a klasa I B , która pod dowództwem p. Anny Gawzy otrzyma?a w sumie 214 punktów deklasuj?c ca?kowicie rywali.
Ucieszonego z wyniku cz?onka klasy, Kamila Kocikowskiego, wraz z dyplomami zobaczy? mo?na na zdj?ciu poni?ej ;-)
W "Czytaj wi?cej..." szczegó?owa relacja z Dni Sportu, zdj?cia oraz dok?adna klasyfikacja ko?cowa.
Podzi?kowania dla p. B. Jejera za informacje i foto.


· dnia June 25 2010 14:59:17
Czytaj więcej · 1 komentarz · 499 czytań · Drukuj
Wybory prezydenckie w LO
Aktualno?ci15 czerwca, na nieca?y tydzie? przed rzeczywistymi wyborami najwy?szej osoby w Pa?stwie Polskim, w naszym LO zorganizowano uczniowskie prawybory.
Jak donosi p. Ryszard Wrzosek, pomys?odawca akcji, w g?osowaniu udzia? wzi??o 139 osób, z czego tylko czterem nie uda?o si? poprawnie postawi? krzy?yka na karcie do g?osowania ;-)
Je?li chodzi o miejsce pierwsze, to oby?o si? raczej bez niespodzianek. Zwyci?zc? zosta? Bronis?aw Komorowski, kandydat rz?dz?cej partii Platformy Obywatelskiej. Zaskakiwa? mo?e jednak ilo?? oddanych na? g?osów - by?o ich a? 70, co stanowi 52% - jest to wi?cej ni? podaje wi?kszo?? sonda?y przedwyborczych, a zarazem tak du?e poparcie pozwoli?oby "Bronkowi" wej?? do Belwederu ju? w pierwszej turze.
Na miejscu drugim uplasowa? si? startuj?cy w wyborach prezydenckich od wielu lat Janusz Korwin-Mikke. Zdoby? on 16,3% g?osów (sztuk 22), czyli ponad 5 razy wi?cej ni? daj? mu ogólnopolskie sondy.
Miejsce trzecie nale?y do reprezentanta polskiej Lewicy, Grzegorza Napieralskiego, który przegrywaj?c z JKM jednym tylko g?osem uzyska? 15,5%.
Prezentowany jako g?ówny przeciwnik Komorowskiego Jaros?aw Kaczy?ski uzyska? znikome poparcie 10 osób,czyli troch? ponad 7%, co w prawdziwych wyborach prawdopodobnie przyczyni?o by si? do zako?czenia jego politycznej kariery.
Na dalszych miejscach znajduj? si? kolejno Lepper (5 g?osów), Jurek (3 g?osy), Pawlak (2 g?osy), Olechowski (2 g?osy), Zi?tek (1 g?os) i nie zakre?lony przez nikogo Morawiecki.
Jak wida? nastroje w?ród m?odzie?y ró?ni? si? znacz?co od tych, które pokazuj? nam media.
Pozostaje nam tylko ?yczy? powodzenia w niedzielnej bitwie wszystkim ubiegaj?cym si? o fotel prezydencki. Niech wygra najlepszy (rzecz jasna dla Kraju).
· dnia June 17 2010 22:37:39
0 komentarzy · 374 czytań · Drukuj
Rusza Wakacyjna Liga Koszykówki Ulicznej (Streetball)!
SportRusza Wakacyjna Liga Koszykówki Ulicznej (Streetball)!

Wi?cej szczegó?ów w "Czytaj wi?cej..."
· dnia June 16 2010 14:51:05
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 411 czytań · Drukuj
DNI SPORTU SZKOLNEGO 23 -24.06.2010
Sport
PLAN I REGULAMIN SZKOLNYCH DNI SPORTU


Jak co roku w naszym liceum organizowane s? Szkolne Dni Sportu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
Do najciekawszych atrakcji nale??:
-Szkolny Turniej Szachowy
-Mecz tenisa ziemnego Nauczyciele vs.Uczniowie
-Mecz pi?ki r?cznej ch?opców reprezentacji klas I i II
Dodatkowo odb?d? si? wtedy wybory najbardziej usportowionej klasy - wp?yw na wynik mie? b?dzie frekwencja uczniów, zaj?te miejsca w poszczególnych konkurencjach oraz przygotowanie plakatu promuj?cego imprez?.

Pod powy?szym linkiem znale?? mo?na szczegó?owy plan zawodów oraz regulamin zg?osze?.
· dnia June 14 2010 16:22:11
0 komentarzy · 381 czytań · Drukuj
14.06.2010 r. "W?druj?ce Pytanie o Wolno??"
Aktualno?ciW dniu dzisiejszym w naszej szkole odby?o si? spotkanie uczniów z przedstawicielami projektu "W?druj?ce pytanie o wolno?? 2010". Liceali?ci mieli mo?liwo?? podyskutowa? na temat tego jak widz? swoj? ojczyzn? za dwadzie?cia lat, jak mog? doprowadzi? do ziszczenia si? tej wizji oraz tego, co mo?e w tej realizacji przeszkodzi?.
Prym podczas spotkania wiod?a najliczniej zebrana klasa 1B, poza ni? obecni byli te? przedstawiciele starszych roczników.

Sami uczniowie przyznaj?, ?e bardzo podoba?a si? im forma i tematyka spotkania, oraz maj? nadziej?, ze b?d? mogli uczestniczy? w podobnych debatach w najbli?szym czasie.

Wi?cej info na http://pytanieowolnosc.org.pl/
· dnia June 14 2010 16:07:45
0 komentarzy · 376 czytań · Drukuj
8.6.20010 r. - "U?atwianie dost?pu do wymiaru sprawiedliwo?ci"
Wydarzenia8. czerwca uczniowie dwóch klas pierwszych naszego LO mieli okazj? poszerzy? swoj? wiedz? na temat dzia?ania polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci podczas spotkania realizowanego w toku programu "U?atwianie dost?pu do wymiaru sprawiedliwo?ci".
· dnia June 09 2010 18:01:47
1 komentarz · 380 czytań · Drukuj
Opracowania dla maturzystów
BibliotekaDo przygotowania prezentacji maturalnej z j?zyka polskiego pomocne s? opracowania utworów literackich, które znajduj? si? w bibliotece. Najbardziej poszukiwane
i warto?ciowe s? omówienia i analizy Biblioteki Narodowej, a tak?e opracowania
z serii: Biblioteka Analiz Literackich oraz Biblioteczka Opracowa?. W zestawieniu poni?ej mo?esz sprawdzi?, po jakie opracowania mo?esz si?gn??.


Link do DokumentuGoogle

· dnia May 28 2010 15:24:56
0 komentarzy · 413 czytań · Drukuj
Mistrzostwa Województwa Warmi?sko-Mazurskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego Lekkiej Atletyce Szkó? Ponadgimnazjalnych
Sport26 maja na stadionie OSiR w Lubawie odby?y si? Mistrzostwa Województwa Warmi?sko-Mazurskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego Lekkiej Atletyce Szkó? Ponadgimnazjalnych.


Nasz powiat reprezentowa?o 3 uczniów z LO w Go?dapi:
Ma?gorzata Malijonis w biegu na 800 m
Piotr Witkowski biegu na 400m
Patryk Putra w biegu na 100 m i rzucie oszczepem.


Wynikiem 2 min. 43 sek. Ma?gosia Malojonis zdoby?a br?zowy medal .

>>> FOTOGALERIA <<<


Info&Foto: Bogdan Jejer
· dnia May 28 2010 15:14:26
0 komentarzy · 417 czytań · Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny ucze?
Ankieta
Jak? ocen? w szkolnej skali wystawi?(a)by? naszej stronie?

Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:7
25/06/2010 15:39
Zako?czenie,zako?c
zenie i po zako?czeniu. Witamy WAKACJE!

Ewelajna
24/06/2010 22:45
Pewno o 9 jak zwykle xD Zako?czy?am ju? edukacj? w Lo, ale to szczegó? Grin

Ja
24/06/2010 22:35
O której jutro zako?czenie roku szkolnego?

Emilka
24/06/2010 21:58
Hej Hej Ewelino xDD

Ewelcia128
24/06/2010 21:47
Elo ziomy i ziomówy z LO Grin

33
21/05/2010 19:22
siemsssss Grin Cool

29
11/05/2010 01:19
siemano? ;]

4
12/04/2010 16:11
elo

17
03/03/2010 16:43
!

17
03/03/2010 16:43
Sieeeeeeeeeeeema!

7
10/02/2010 18:58
Dwa nowe konkursy organizowane przez BP w Go?dapi dodane, zapraszam.

7
21/12/2009 21:35
Ja w?a?nie schodz? z lapka, poprawi?em troch? b??dów, u?mieszków nowych nie dodam bo nie mam passów do FTP.

4
21/12/2009 21:33
a ty co bedziesz robi?

7
21/12/2009 21:32
Powodzenia Pfft

4
21/12/2009 21:29
Ja se jutro spokojnie zaczne banery i buttony robi?

7
21/12/2009 20:56
No, doda?em newsik, poprawi?em kilka pól w profilach, skonfigurowa?em lekko forum i wszystko jak na razie oki. ;-)

4
21/12/2009 16:54
Ruszamy pe?n? par?

7
21/12/2009 16:20
Pierwszy. Witam.
Wygenerowano w sekund: 0.26 1,539,369 Unikalnych wizyt