Fizyczny Archimedes w O?rodku Bada? Atomowych
Dodane przez dnia December 09 2010 16:21:29
26 listopada 2010 r. mia? miejsce wyjazd uczniów Bior?cych udzia? w projekcie Archimedes do Instytutu Bada? J?drowych w ?wierku.
Dwana?cie osób pod opiek? p. Haliny Jasi?skiej mia?o okazj? dowiedzie? si? jad dzia?a i wygl?da prawdziwy reaktor atomowy oraz wys?ucha? ciekawych wyk?adów na temat promieniowania i fal elektromagnetycznych.