Olimpiada Teologii Katolickiej - etap I
Dodane przez dnia November 24 2010 20:50:48
XXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Dnia 18 listopada 2010 r. odby? si? etap szkolny XXI Olimpiady Teologii Katolickiej
pod has?em „Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia”.
W olimpiadzie wzi??o udzia? 14 osób z klas II a, II b, II c i II e.
Zwyci?zcami zostali:
1. Agnieszka ?ukowska
2. Kamil Szymon Jadeszko
3. Aleksandra Puza
4. Olga Zakrzewska
Uczniowie ci
b?d? reprezentowali nasz? szko?? w etapie diecezjalnym
w E?ku w styczniu 2011r. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Treść rozszerzona
XXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Dnia 18 listopada 2010 r. odby? si? etap szkolny XXI Olimpiady Teologii Katolickiej
pod has?em „Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia”.
W olimpiadzie wzi??o udzia? 14 osób z klas II a, II b, II c i II e.
Zwyci?zcami zostali:
1. Agnieszka ?ukowska
2. Kamil Szymon Jadeszko
3. Aleksandra Puza
4. Olga Zakrzewska
Uczniowie ci
b?d? reprezentowali nasz? szko?? w etapie diecezjalnym
w E?ku w styczniu 2011r. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.

Olimpiada Teologii Katolickiej